VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

  • Šeimos konsteliacijos
  • Psichologinis konsultavimas
  • Seminarai, paskaitos, mokymai

Kontaktai:
Tel.: +370 620 91691, +370 637 74700

el.p.: info@konsteliacijos.lt

 


lt ru
 
   
SK MOKYMAI-Mokymų moduliai

SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA,
KONSULTAVIMAS IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS  

Bazinis konsultanto kursas
(Dvejų metų trukmės)


VILNIUJE


Kurso metu reikia atlikti:

•    Ne mažiau kaip 4 asmenines konsteliacijas, kaip klientui (dabartinė šeima, tėvų šeima, aš ir motinos giminės dalis, aš ir tėvo giminės dalis).

•    Giminės sistemos rekonstrukciją pagal genogramą (ne mažiau kaip 3-4 kartos).

•    Savarankiškai pravesti ne mažiau, kaip 5 konsteliacijas.

 

 

PROGRAMA
1 modulis

Sisteminės fenomenologinės terapijos ir šeimos konsteliacijos pagrindai.
Viso:
40 akad. val.


•    Sisteminių konsteliacijų ištakos ir šiuolaikinės kryptys
•   Pagrindinės psichoterapijos kryptys, idėjos, koncepcijos ir technikos sisteminių šeimos konsteliacijų kontekste.
•    Informacijos iš išorinio pasaulio atspindžio sistema, asmeninėje ir kolektyvinėje žmogaus atmintyje. 
•    Žmogaus sąmonės modelis.
•    Kaip atsiranda ryšiai socialinėse sistemose. Jų pagrindiniai tipai.
•    Žmogiškosios sistemos kurios tiriamos sisteminės šeimos konsteliacijose.
•    Kaip mes funkcionuojame gyvenime ir ką atspindi sisteminės konsteliacijos.
•  Ryšiai tarp žmogaus išorinio ir vidinio (nesąmoningo) pasaulio. Asmenybės ir subasmenybės.
•    Ryšiai tarp žmogaus ir jo nesąmoningų atminties sluoksnių. Praeities rekonstrukcija.
•    Žmogiškosios nesąmoningos atminties sluoksniai, jų įtaka dabarčiai.
•    Sisteminiai principai, veikiantys šeimos ir giminės sistemose.
•    Pagrindiniai jausmų tipai (pirminiai, antriniai, perimti ir meta-jausmai).
Kas gali vykti sistemose su jausmais. Jausmų perėmimo mechanizmas.
•    Žmogaus vieta gyvenime ir šeimos sistemoje. Jausmai ir vieta.
•  Pagrindinės santykių buvimo sąlygos (ryšys, balansas, tvarka). Pozityvumas ir negatyvumas santykiuose.
•   Sisteminėje šeimos konsteliacijoje esančios erdvės ir jų tarpusavio sąveika. Darbas erdvėje ir darbas su vaizdiniais.
•    Ryšiai, veikiantys sisteminės šeimos konsteliacijos procese.
•    Konsteliacijos procesas.
•    Sprendimo sąvoka ir požymiai
•    Klientas sisteminėje terapijoje.
•    Pagrindiniai darbo su klientu etapai. Konsteliacinis interviu. Kliento užklausa, pavedimas terapeutui.2 modulis

Sisteminės fenomenologinės terapijos ir šeimos konsteliacijos pagrindai.•    Kaltė ir nekaltumas santykiuose. Asmeninė sąžinė ir jos poveikio ypatybės žmogui. Sąžinė ir ryšys, sąžinė ir balansas, sąžinė ir tvarka.
•    Sąžinės poveikio ypatybės sistemos dalyviams, priklausomai nuo jų vietos hierarchijoje.
•    Sąžinė, kaip apribojantis faktorius. Pašalinimo, atskyrimo, išstūmimo dinamika. Sąžinės ribos.
•    Kas yra sisteminės dinamikos ir kaip jos atsiranda.
•    Pagrindinės sisteminės dinamikos.
•    Sprendimų ieškojimas konsteliacijoje. Pagrindinės intervencijos konsteliacijos darbo procese.
•    Sisteminę dinamiką išreiškiančios frazės ir išsprendžiančiosios frazės.
•  Ritualai ir jų panaudojimas konsteliacijos darbe (kontekstų paskirstymas, figūrų paskirstymas į dvi dalis, nusilenkimai, sunkumų atidavimas, gulimasis šalia mirusio, protėvių eilė).
•    Pagrindinės vedančiojo pozicijos (kontaktas, lyderystė, neutralumas, sekimas paskui sistemą, orumas, perskyrimas, atsistoti į išstumtojo pusę, ketinimų nebuvimas, orientavimasis į sprendimą ir resursus).
•    Kokiais atvejais konsteliacijos nereikia pradėti, ir kokiais atvejais ją reikia nutraukti.
•    Vaizdinys-sprendimas. Kas svarbu konsteliacijos užbaigimui ir kaip gerai tai padaryti.
•    Klientas ir išsprendžiantis vaizdinys. Kliento išsprendžiančio vaizdinio priėmimas ir nepriėmimas. Ką galima padaryti, kad klientas priimtų išsprendžiantį vaizdinį. Kas kliudo priėmimui.
•    Duoti išsprendžiančiam vaizdiniui paveikti. Užbaigiamieji komentarai po konsteliacijos.
•    Ar reikalingas papildomas darbas po konsteliacijos, ir kokie veiksmų būdai gerai dera su konsteliacijos darbu.
•    Darbas rate konsteliacijų grupėje. Jos tikslai ir principai.
•    Demonstracija: klientų užklausimų išsiaiškinimai darbo rate pagalba.
•    Praktinis darbas.


 

3 modulis
TĖVŲ ŠEIMA, KAIP SISTEMA.
Tėvų ir vaikų santykiai tėvų šeimoje iš vaiko pozicijos.


•    Kas priklauso tėvų šeimai.
•    Tėvų šeima, kaip sistema. Hierarchijos lygiai tėvų šeimoje.
•    Tėvų šeimoje veikiantys dėsnai (tvarka).
•    Baziniai vaizdiniai ir geros pozicijos tėvų šeimoje darbe su tėvais ir vaikais.
•    Vaiko persipynimo su kita figūra (vaidmeniu) sistemoje mechanizmas.
•    Persipynimai ir jų galimi laipsniai.
•    Savo gyvenimo, tėvų, šeimos, giminės priėmimas.
•    Baziniai vaiko judėjimai motinos arba figūros, atliekančios jos funkcijas, atžvilgiu.
•    Situacijos, privedančios link meilės judėjimo link motinos (tėvo) nutrūkimo.
•    Nutrūkusio vaiko meilės judėjimo link motinos (tėvo) atstatymo principai.
•    Pagrindinės sisteminės dinamikos, atsirandančios tarp tėvų ir vaikų.
•    Delegavimo dinamika. Tėviški nurodymai (delegacijos) ir jų vykdymas.  Delegavimų konfliktai.
•    Situacijos, privedančios link meilės judėjimo nutrūkimo nuo tėvų link vaikų ir jų pasekmės vaikui.
•    Ankstesni tėvų partneriai ir jų įtaka vaikams.
•    Skyrybos ir jų įtaka vaikams. Vaiko lojalumo konfliktas esant tėvų skyryboms.
•    Konfliktai tarp tėvų. Koalicijos, aljansai.
•    Broliai ir seserys. Jų įtaka vienas kitam ir tėvams.
•    Ypatingi atvejai dirbant su tėvų-vaikų santykiais.

 

 


4-5 MODULIAI.
VYRAS IR MOTERIS


 

•    Santykiai poroje. Pagrindinės nuostatos, santvarkos, dėsniai, veikiantys poros lygyje.
•    Vyriškumas ir moteriškumas. Vyriškumo ir moteriškumo atnaujinimas.
•    Kaip mes tampame vyrais ir moterimis. Pagrindiniai procesai susiję su suaugimu šeimoje ir kas vyksta juos pažeidus.
•    Mamos sūneliai ir tėvelio dukrelės. Elgesio tarp jų ypatybės.
•   Partnerystė, kaip žmogiškų santykių viršūnė. Kada pora tampa šeima. Poros santykių orientacija į vaikus.
•    Kas priklauso poros sistemai, o kas šeimos.
•  Kaip atsiranda sisteminis lojalumo konfliktas žmoguje, priklausančiame skirtingoms sistemoms. Kas tai skatina ir jo įveikimo keliai.
•    Ypatingos temos porų santykiuose. Kaip su tuo elgtis konsteliacijose.
•    Baziniai konsteliacijų vaizdiniai darbe su pora.
•    Meilės trikampiai.
•    Buvę partneriai, vaikai iš buvusių partnerysčių, gyvenimo istorija ir jų įtaka santykiams poroje. Partnerio svoris.
•    Baigti ir nebaigti santykiai ir jų įtaka porai. Kodėl svarbu gerai užbaigti santykius. Išsiskyrimo skausmas.
•    Poros šokis. Darbas su santykiais poroje. Darbas su dalyvių partneriais.
•    Tarpkultūrinės partnerystės.
•    Praktinis darbas.

 

 

4 modulis 

Raida ir augimas tėvų šeimoje. Kaip mes tampame vyrais ir moterimis. Laisvai pasirinktos sąjungos.

 

•    Pagrindinės augimo pozicijos ir judėjimai mergaitėms motinos ir tėvo atžvilgiu.
•    Pagrindinės augimo pozicijos ir judėjimai berniukams motinos ir tėvo atžvilgiu.
•    Vyriška ir moteriška.
•    Seksualumas.
•    Laisvai pasirinktos sąjungos.

 


5 modulis.

Santykiai poroje. Kaip pora tampa šeima. Dabartinė šeima ir mūsų vaikai.

 

•    Partnerystės ir ją įtakojančių sričių schema.
•    Ilgametės ir laimingos partnerystės dėsniai.
•    Kada pora iš laisvai pasirinktos sąjungos tampa šeima.
•    Sistemų hierarchija žmogui, priklausančiam skirtingoms sistemoms.
•    Partnerystės pabaiga.
•    Sisteminės pusiausvyros (lygiavertiškumo) principai.
6  modulis
GIMINĖS SISTEMA. Ryšiai, dinamikos ir santykiai giminėje.


•    Giminės sistema. Kas priklauso giminės sistemai.
•    Pagrindinės nuostatos, santvarkos, dėsniai, veikiantys giminės lygyje. Giminės sistemų hierarchija. Sistemų tvarka žmogui, priklausančiam skirtingoms sistemoms.
•    Giminės sistema, kaip modelių ir santykių pobūdžių saugykla, - būtinų išgyvenimui, gyvenimo perdavimui ir egzistavimo sąlygoms visiems giminės nariams.
•    Protėvių patyrimas ir jo reikšmė mums. Kokia patirtis pirmoje eilėje saugoma giminės sistemoje.
•    Šeimos ir giminės tradicijų supratimas. Kaip tradicijos ir susiklosčiusių santykių pobūdžiai padeda ir trukdo mums gyvenime. Tradicijų pakeitimas ir pasikeitimų kaina.
•    Giminės sąžinė ir jos poveikio žmogui ypatybės. Kaip veikia kaltė ir nekaltumas giminės lygyje.
•    Konfliktai tarp gimininės ir asmeninės sąžinės. Sisteminiai persipynimai, jų susidarymai ir išsirišimai.
•    Baziniai konsteliacijos vaizdiniai giminės sistemai. Bazinė tvarka sistemų viduje ir tarp sistemų.
•    Partnerių gimtųjų šeimų įtaka vaikų - tėvų santykiams. Persipynimų dinamika, lemtingi ryšiai, paprasta ir dviguba identifikacija, sekti paskui..., išeiti vietoj, išpirkti protėvių poelgius. Lojalumo konfliktai tarp šeimos ir giminės.
•    Sunkūs likimai giminėje, jų įtaka šeimai, ir darbas su jų pasekmėmis.
•    Pagrindinės sisteminės dinamikos ir persipynimai, atsirandantys giminės lygyje ir jų išsprendimas.
•    Tarpkultūrinės ir tarpreliginės santuokos giminėje, ir jų įtaka palikuonims.
•    Palikimų ir sąskaitų giminėje dinamika.
•    Sudėtinių šeimų dinamika, įvaikinančios ir globėjų šeimos. Darbo su jomis ypatybės.
•    Darbas su ypatingai sunkiais atvejais giminėje (prievarta, žmogžudystė, trauma ir t.t.) konsteliacijose.
•    Darbas su priklausomybėmis (narkotikai, alkoholis), ir bendrapriklausomais šeimos nariais.

 


7 modulis

GYVENIMAS IR MIRTIS. Gyvenimo ir mirties ciklas.
Sunkūs susirgimai.
Mirimo procesas. Mirusieji ir jų įtaka santykiams.

•    Mirimo procesas ir jo įtaka kitiems sistemos nariams. Praradimo skausmas ir širdgėlos veikimas. Atleidimo ritualai. Ryšių kokybės pakeitimas. Nebaigti ryšiai. Gyvųjų pasaulis ir mirusiųjų pasaulis.
•    Baziniai vaizdiniai ir principai konsteliacijų darbe su mirusiais. Išrišančių frazių naudojimas.
•    Darbas su beasmeniais elementais šeimos išdėstyme (gyvenimas, mirtis, likimas, karas ir t.t.) Darbo su beasmeniais elementais principai.
•    Sunkūs ir mirtini susirgimai, susicido ir invalidumo atvejai šeimoje, bei jų įtaka santykiams ir kitiems sistemos nariams. Bazinės tvarkos pasikeitimas sistemoje, sunkių susirgimų atveju.
•    Konsteliacija: gyvenimas ir mirtis sunkios ligos atveju.
•    Susitaikymas ir atsisveikinimas su artimaisiais. Likimo pusiausvyros atstatymo bandymas.
•    Mirtis, atskyrimo - išstūmimo dinamika ir jos pasekmės.
•    Ankstyva mirtis ir jos įtaka kitiems sistemos nariams. Nelaimingi atsitikimai. Likimas ir susitikimas su likimu.
•    Abortai ir jų įtaka porų santykiams ir vaikams.
•    Ryšys, atsirandantis susidūrus su mirtinu pavojumi ir žmonių žūtimi. Kaltės dinamika prieš mirusiuosius ir žuvusiuosius.
•    Nužudymas ir prievarta šeimoje, dinamika „auka - žudikas" ir jos poveikis kitiems sistemos nariams.
•    Elgesys su stipriais jausmais konsteliacijoje.
•    Karas ir dinamikos, susijusios su kariniais veiksmais. Dingę be žinios.
•    Praktinis darbas.8 modulis

Paslėptos, simptominės, supervizinės konsteliacijos. Specialūs formatai ir darbo sritys su konsteliacija. Terapeutas, jo šeima ir terapinis stilius.


•    Suspaustos konsteliacijos ir darbo su jomis ypatybės.
•    Paslėptos, nematomos konsteliacijos.
•    Laisvi elementai konsteliacijose ir darbo su jais principai.
•    Simptominių konsteliacijų pagrindai. Konsteliacija Problema-Sprendimas.
•    Sielos judėjimai. Kaip atskirti sielos judėjimą nuo kitų judėjimų. Darbo principai su sielos judėjimu.
•    Išorinė ir vidinė erdvės ir jų tarpusavio ryšys darbe su sielos judėjimais.
•    Terapeutas, jo dabartinė šeima ir jo gimtoji šeima. Terapinis stilius.
•    Supervizijos konsteliacijos pagalba pagrindai.
•    Pagrindiniai modeliai: atvejo supervizija, kliento - terapeuto santykių supervizija, konsultacija, organizacijos, arba kolektyvo supervizija.
•    Supervizinis darbas su dalyvių klientais.
•    Praktinis darbas.9-10 moduliai 

Seminaro dalyvių savarankiško darbo demonstravimas ir jų darbo supervizija – EGZAMINAS


•    Likusių atvirų klausimų aptarimas.
•    Sisteminių konsteliacijų principų įvairiuose kontekstuose ir kasdieniniame apmokymų dalyvių darbe, realizavimas.
•    Darbas su sisteminio terapeuto (konsultanto) terapiniu stiliumi.
•    Seminaro dalyviai atlieka savarankiškus darbus su klientais, o supervizoriai teikia jų darbo superviziją.

 

registruotis raudonas.png

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis:
el.p.: info@konsteliacijos.lt
tel.:
8 620 91691, 8 637 74700

Grįžti į pilną mokymų aprašymą