VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

  • Šeimos konsteliacijos
  • Psichologinis konsultavimas
  • Seminarai, paskaitos, mokymai

Kontaktai:
Tel.: +370 620 91691, +370 637 74700

el.p.: info@konsteliacijos.lt

 


lt ru
 
   
Psichiatras, psichologas ar psichoterapeutas?
PSICHIATRAS, PSICHOLOGAS AR PSICHOTERAPEUTAS?

psich.jpg

Psichiatras, psichologas bei psichoterapeutas - tai specialistai, kuriuos sieja siekis padėti bei geriau suprasti žmogaus psichologines ypatybes, elgesio dėsningumus bei pastebėti galimus psichikos sutrikimus ar ligas ir laiku suteikti pagalbą, nukreipti jį gydymui, jei tai reikalinga. Šiame nelengvame žmogaus psichikos bei psichologinių procesų analizavimo kelyje kiekvienas specialistas skiriasi turimu išsilavinimu bei atlieka kiek kitokias funkcijas, kurias verta aptarti plačiau.

Pradėkime nuo to, kad psichiatras yra gydytojas, baigęs medicinos studijas ir yra specializavęsis psichiatrijos srityje bei verčiasi psichiatrijos praktika. Kaip ir bet kuris kitas gydytojas, psichiatras gali konsultuoti tiek sveikus, tiek įvairių sutrikimų ar ligų turinčius žmones. Įvertinęs besikreipiančio pagalbos žmogaus nusiskundimus bei simptomus gydytojas psichiatras susidaro bendrą klinikinį profilį bei sprendžia, ar besikreipiantis žmogus turi patologiją, ar sunki emocinė būklė yra tiesiog normali reakcija į nenormalią, sudėtingą gyvenimo situaciją. Trumpai tariant, psichiatras - tai gydytojas, kuris yra kvalifikuotas, medicininį išsilavinimą įgijęs specialistas, turintis kompetenciją diagnozuoti psichikos sutrikimus bei ligas, prireikus - skirti medikamentinį gydymą.

Svarstant, kuo psichologas skiriasi nuo psichiatro, pirmiausia reikia paminėti, kad psichologas nėra gydytojas ir vaistų išrašyti jis negali. Psichologai atlieka įvairius tyrimus, kuriais siekiama įvertinti žmogaus psichikos procesus: kognityvines funkcijas, intelektą, asmenybės bruožus ar pastebėti galimą patologiją ir kita. Taip pat psichologai neretai atlieka šviečiamąją veiklą psichologijos srityje: suteikia žinių, taiko įvairius metodus mokant žmones atsipalaiduoti, geriau pažinti save, savo elgesį, taikomus bendravimo ar problemų sprendimo modelius ir panašiai. Kadangi psichologija yra pakankamai jaunas ir gana platus mokslas, po bendrųjų psichologijos studijų specialistai tęsia studijas magistrantūroje ir specializuojasi įvairiose srityse. Diferencijuojant psichologus pagal veiklos sritis šiuo metu Lietuvoje dirba kvalifikuoti medicinos psichologai, teisės psichologai, organizacijose dirbantys psichologai bei švietimo sistemoje dirbantys psichologai, taip pat šalyje dirba sporto psichologai. Svarbu paminėti, kad tik magistrantūros studijas baigę ir atitinkamoje srityje specializavęsi psichologai gali užsiimti psichologiniu konsultavimu.

Lieka paskutinis klausimas, kas gi yra psichoterapeutas. Psichoterapeutas - nėra atskira profesija. Tai specialistas, kuris baigęs aukštąjį mokslą tęsia studijas specialioje, pasirinktos psichoterapinės mokyklos programoje. Psichoterapeutais dažniausiai tampa psichiatrai ir psichologai, rečiau - socialiniai darbuotojai. Esama įvairių psichoterapinių mokyklų, kurios skirtingai aiškina žmogaus psichikoje vykstančius procesus, atsispindinčius žmogaus elgesyje, požiūryje, vertybėse ir t.t. Turbūt visiems geriausiai žinomos yra psichodinaminės, egzistencinės, geštalto, individualiosios ar kognityvinės-elgesio terapijos psichoterapinės mokyklos. Kvalifikuoti psichoterapeutai turi platų supratimą apie žmogaus psichiką ir, remdamiesi psichoterapinės mokyklos, kurioje specializavosi, principais, padeda žmogui geriau suprasti save bei savo elgesį, analizuoja galimas tokio elgesio priežastis, esmę bei taikydami įvarius terapinius metodus skatina žmogų keisti elgesį, pagelbsti sprendžiant problemas, kurioms išspręsti nebeužtenka asmeninių resursų.

Kokią praktinę veiklą atlieka minėti specialistai?

Psichiatro konsultacijoje labiausiai orientuojamasi į nusiskundimų bei simptomų analizavimą, vertinimą bei diagnostiką, vadovaujantis gydytojų puikiai žinoma tarptautine ligų klasifikacija. Įvertinus besikreipiančio žmogaus nusiskundimus, jam gali būti rekomenduojama psichologo ar psichoterapeuto konsultacija, kitos alternatyvios procedūros, galinčios pagerinti sveikatos būklę, o diagnozavus sutrikimą arba ligą yra skiriamas medikamentinis gydymas, jei to reikia.

Visgi neretai daugiausia neaiškumų kyla, kuomet bandoma suprasti kuo psichologinis konsultavimas skiriasi nuo psichoterapijos. Psichologinio konsultavimo metu daugiau orientuojamasi į situacines problemas, padedama ieškoti alternatyvių, konstruktyvesnių elgesio būdų sprendžiant jas. Tuo tarpu psichoterapijoje neretai analizuojami gilesni psichikos procesai, siekiama ilgalaikių pokyčių žmogaus asmenybėje, elgesyje.

Psichologinės konsultacijos skirtos žmonėms, norintiems įveikti iškilusius sunkumus esamose jų gyvenimo situacijose bei išmokti su panašiomis problemomis savarankiškai tvarkytis ateityje. Neretai psichologo pagalbos prireikia sudėtingais gyvenimo momentais, kai neužtenka jėgų ir objektyvumo tinkamai susiorientuoti patiems. Psichologo pagalbos gali prireikti pastebėjus tokius nusiskundimus kaip: kurį laiką išgyvenama baimė, sunkumai susidorojant su stresą keliančiomis situacijomis, kuomet tarpusavio santykiai kasdienėje aplinkoje nebeteikia džiaugsmo ar atsiranda kitų santykių problemų. Išgyvenant minėtus bei kitus sunkumus iškyla ir su tuo susijusios emocijos: padidėjęs nerimas, baimė, liūdesys, pyktis, netekties išgyvenimai, apie kurias taip pat kalbama psichologinės konsultacijos metu.

Psichoterapija gali būti taikoma tiek sergant psichikos ligomis ar turint asmenybės sutrikimų, tiek sutrikimų neturintiems žmonėms siekiantiems asmeninio augimo, tobulėjimo, norintiems geriau suprasti save ir pažinti savo asmenybę. Nusprendus pagalbos ieškoti psichoterapeuto kabinete, rekomenduojama susipažinti su psichoterapinių mokyklų teoriniais požiūriais bei terapiniais principais, kad galėtumėte kreiptis pas specialistą, kurio taikomi terapiniai metodai būtų efektyviausi jūsų unikalioje gyvenimo situacijoje.

Nors yra keletas skirtumų, kurie leidžia atskirti kas yra psichologinis konsultavimas, o kas yra psichoterapija, egzistuoja ir bendrų principų būdingų abiem susitikimams. Tiek psichoterapija, tiek psichologinis konsultavimas yra susitikimas saugioje ir konfidencialioje erdvėje, kurioje galima kalbėti apie savo problemas, sunkumus ir būti dėmesingai išklausytu bei priimtu be vertinimo ar moralizavimo. Tačiau vienas svarbiausių aspektų, kurį reikėtų žinoti, kreipiantis pas šiuos specialistus, jog efektyvus psichologinis konsultavimas ar psichoterapija - tai procesas atliekamas bendru kliento ir specialisto darbu.

 

  Straipsnio šaltinis:
lietuvos medicina.jpg