VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

  • Šeimos konsteliacijos
  • Psichologinis konsultavimas
  • Seminarai, paskaitos, mokymai

Kontaktai:
Tel.: +370 620 91691, +370 637 74700

el.p.: info@konsteliacijos.lt

 


lt ru
 
   
SK MOKYMAI-2 m bazinis konsultanto kursas
Mokymai – bazinis dviejų metų konsultanto kursas


 
SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA,
KONSULTAVIMAS IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS

2024–2026 m.

Psichologams, psichoterapeutams, konsultantams, gydytojams, 
socialiniams darbuotojams, pedagogams, studentams,
taip pat visiems pageidaujantiems ir asmeniniam augimui, tobulinimuisi

. sk.jpg
 .
.
REGISTRACIJA

Psichologus, įvairių krypčių psichoterapeutus, konsultantus, gydytojus, socialinio darbo, švietimo srities specialistus bei studentus kviečiame susipažinti su sistemine fenomenologine psichoterapija ir jos praktiniu metodu – šeimos konsteliacijomis.

Darbas su šios srities instrumentais, kurių bus mokoma kurse, suteiks galimybę kelti ir tikrinti naujas hipotezes, gauti įžvalgas. 

Turėdamas aiškesnį ir gilesnį kliento vidinio pasaulio ir jame veikiančių procesų, jų kilmės ir galimų sprendimų supratimą, kiekvienas specialistas galės integruoti ir jau savo turimą patirtį bei metodus tolimesnei terapinei kelionei.


APIE SRITĮ

 

Kuo tai naudinga ĮVAIRIŲ KRYPČIŲ KONSULTAVIMUI, TERAPIJAI, asmeniniam augimui?.. Skaitykite plačiau

Kodėl ŠVIETIMO  ir SOCIALINIAMS SPECIALISTAMS suteikiame lengvatinę galimybę mokytis sisteminės psichoterapijos, konsultavimo ir konsteliacijų?.. Skaitykite plačiau

 

Grupės pagrindinė dalis – psichologinės sveikatos, socialinio darbo ir švietimo specialistai.

Kitų sričių specialistus, prie savo jau turimų darbo metodų, kviečiame prijungti ir sisteminį-fenomenologinį asmens, šeimos pažinimą arba/ir šeimos konsteliacijos metodą.
Šis patyrimas galėtų suteikti didžiulę pagalbą ir kitais metodais gautai informacijai, taptų aiškesnė kliento situacija, gilių vidinių jėgų asmenyje ir šeimoje vieta, efektyvios pagalbos kryptis ir galimybės.
Sisteminis požiūris ir dinamikų supratimas dažnai būna raktas į žymiai efektyvesnę pagalbą ir kartais netgi vienintelis kelias, padedantis suprasti ir padėti kai kuriuose sunkesniuose klausimuose, konsultavime ir terapijoje – ypač vaikų, kuriuose per tėvus gali vykti tiek vaiko apsunkinimas, tiek išsilaisvinimas.
.
Dažniausiai konsteliacija – tai vienas pagalbos etapų, kuris gali tapti postūmio ir atsivėrimo tašku.
.
KURSO SUDĖTIS IR TRUKMĖ:

Programos trukmė 460 akad. val. dviejų metų laikotarpyje.
Iš jų:
Teorijos ir metodo mokymai – 8 moduliai po 3 dienas, po 8 akad. val. (viso 192 akad. val.)
Praktika su sertifikuotu specialistu – 8 moduliai po 2 dienas, po 8 akad. val. (
ne mažiau kaip 128 akad. val.).
Supervizija/sertifikacija – 2 moduliai po 5 dienas, po 8 akad. val. (viso 80 akad. val.)
Savarankiškas darbas intervizinėse grupėse – 40 akad. val.
Asmeninė (individuali ir grupinė) terapija (bus patikslinta)
Dalyvavimas kongrese
su įvairiais dėstytojais gyvai arba online – 24 akad. val. (neprivaloma)
 
Mokymai vyks gyvai Vilniuje, maždaug kartą per 1-1,5 mėn., t.y.:
 .
Teorijos ir metodo mokymų  moduliai vyks savaitgaliais V-VI-VII, kartą per 2 mėn.
Praktikos moduliai – savaitgaliais VI-VII, kartą per 2 mėn.
.
Asmeninės terapijos grupės gali vykti ne tik Vilniuje, bet ir Kaune ar/ir Klaipėdoje, priklausomai nuo daugumos dalyvių lokacijos.
 .
Moduliai vyks lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą (vedant užsienio lektoriams).
 .
REKOMENDACIJA. Iki mokymų pradžios susipažinti su konsteliacijų metodu (tai padės gilesniam metodo suvokimui bei aiškesniam apsisprendimui dėl mokymų).

Tą padaryti galite
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vykstančiose atvirose konsteliacijų sesijosekuriuose vyksta terapiniai darbai su klientais. Platesnė informacija apie renginius yra ČIA
 .
.

MOKYMŲ MODULIAI

1 modulis
Sisteminės fenomenologinės terapijos ir šeimos konsteliacijos pagrindai.

2 modulis
Sisteminės fenomenologinės terapijos ir šeimos konsteliacijos pagrindai.

3 modulis
Tėvų šeima, kaip sistema.
Tėvų ir vaikų santykiai tėvų šeimoje iš vaiko pozicijos.

4 modulis 
Raida ir augimas tėvų šeimoje. Kaip mes tampame vyrais ir moterimis. Laisvai pasirinktos sąjungos.

5 modulis
Santykiai poroje. Kaip pora tampa šeima. Dabartinė šeima ir mūsų vaikai.

6  modulis
Giminės sistema. Ryšiai, dinamikos ir santykiai giminėje.

7 modulis
Gyvenimas ir mirtis. Gyvenimo ir mirties ciklas.
Sunkūs susirgimai. Mirimo procesas. Mirusieji ir jų įtaka santykiams.

8 modulis
Paslėptos, simptominės, supervizinės konsteliacijos. Specialūs formatai ir darbo sritys su konsteliacija. Terapeutas, jo šeima ir terapinis stilius.

9-10 moduliai 
Seminaro dalyvių savarankiško darbo demonstravimas ir jų darbo supervizija - EGZAMINAS

 

Susipažinti su išplėsta KURSO PROGRAMA


APIE SRITĮ

 

Sisteminė fenomenologinė psichoterapija ir šeimos konsteliacijos – tai darbas su klientu, tiek atskirai, tiek ir su jo šeimos nariais sisteminiame kontekste. Asmuo čia suprantamas, kaip priklausantis šeimai ir giminei, dabartinei šeimai ir sociumui, kurių dinamikos persipina ir veikia jame, dažniausiai - nesąmoningai.

Kad asmuo galėtų išspręsti dabartinę problematiką ir taptų laisvas savo unikaliam vystymuisi ir realizacijai, jis turi ne tik „išeiti" iš persipynimų ir destruktyvių dinamikų bei lojalumų ankstesnėms sistemoms, bet ir susijungti su reikiamais psichiniais ir dvasiniais tų pačių sistemų resursais, kad taptų įmanoma realizuoti tikrus savuosius tikslus. Tai reiškia – nutiesti teisingus vidinius ir išorinius santykius, atitinkančius į vystymąsį nukreiptą sisteminę tvarką ir dėsnius.

 

Šiam tikslui sisteminė fenomenologinė psichoterapija ir šeimos konsteliacijos (vidinių vaizdinių išdėstymai) apjungia Jungo psichoanalitinę, lauko, šeimos sistemų teorijas, schemų bei konceptinę terapijas, transakcinės analizės, Eriksono hipnozės, psichodramos ir šeimos rekonstrukcijos elementus bei kt. Kaip fenomenologinio patyrimo procesas - tiria, kaip čia ir dabar atsiskleidžia vidinis asmens, šeimos pasaulis, transgeneraciniai ryšiai, ir kaip visa tai įtakoja asmens bei šeimos dabartį. Tai į sprendimą orientuota trumpalaikė terapija su ilgalaikiu terapiniu poveikiu, tiek taikant atskirai, tiek integruojant į reikiamos trukmės ir pobūdžio konsultavimą, terapiją.

Čia, dėka dažnai naudojamos eksternalizacijos ir asociatyvinio darbo, smarkiai sumažėja pasipriešinimas, per trumpą laiką galima pažinti, atskleisti ir suprasti vidines disfunkcines schemas bei sistemines dinamikas - procesus atvedusius iki konfliktų ir sutrikimų, destruktyvaus elgesio, emocijų ir t.t. Unikalu ir tai, kad dėka sisteminio vidinio ryšio ir psichoemocinio bendrumo šeimoje, per vienus šeimos narius galime atskleisti kitų vidinį pasaulį, jo tikslus ir sutrikimų esmę (pvz., per tėvus - vaikų, brolių, seserų).

Galima dirbti orientuojantis į artimiausius galimus pokyčius, bet taip pat metodas leidžia tirti ir atskleisti gilumines ištakas, kartais siekiančias net kelių šeimos kartų gyvenimus, patirtį, sąmoningus ir pasąmoninius procesus. Čia galime rasti ir įgyvendinti unikalius sprendimus procesui, tiek tiesiogiai dirbdami su klientu, tiek sisteminiu būdu per jį padėdami kitam šeimos nariui. Konsteliacija ar jos elementai padeda sukurti terapinę erdvę reikalingiems pokyčiams vykti dirbant tiek grupėje, tiek individualiai.

Procese vienu metu pasitelkiame vizualinį, audialinį, kinestetinį, erdvinį, intuityvųjį ir intelektinį patyrimą - tai yra visus pagrindinius kanalus, kuriais mūsų sąmonė bei pasąmonė sąveikauja su aplinka, ją „koduoja", o mes patiriame save, kitus ir pasaulį. Tai talkina giliam patyrimui ir ilgam išliekančiam rezultatui, tolimesniam procesui kliento ir šeimos gyvenime.

Susipažinęs su sisteminiais procesais ir jų fenomenologija, aiškiau suprasdamas asmens ir šeimos dinamikas, specialistas gali efektyviau padėti klientui - tiek dirbdamas išimtinai tik šiuo metodu, tiek integruodamas sistemines žinias į kitus, jau naudojamus metodus.

 

Tai – ir atradimai, ir iššūkis.

Sisteminiame fenomenologiniame terapiniame procese atsiskleidžiantys kontekstai net ir už sunkių procesų parodo prasmę ir „meta“ tikslus, orientuotus ne tik į šeimos, bet ir kelių kartų giminės sistemos tikslus, teisingumo atstatymą ir dvasinę sveikatą. Kartu – savaime egzistuojančią žmonių gyvenimo bendra-sąmoninę, ir netgi dvasinę santvarką. Čia susitinkame ir su pirmine pasąmonine meile, galinčia dėl svarbaus žmogaus vesti ne tik į gyvenimą, bet ir į savasties bei santykių sutrikimus, netgi ligas, mirtį. Tai įpareigoja mus į kiekvieną asmenį, šeimos narį, jo elgesį ar net simptomą žvelgti su gilia pagarba ir pripažinimu – ar tai būtų ilgas ir laimingas, ar trumpas ir destruktyvus likimas, gyvenimo kelias. Kiekvienas asmuo ir jo patyrimas priimamas kaip vertingas ir turintis teisę būti pagarboje. Kadangi fenomenologinio patyrimo procese specialistas su tuo susiduria nuolat, tai iš jo pareikalauja nemažos vidinės disciplinos, atvirumo ir brandos.

Mokymosi procese daug dirbame ir su savo asmeniniais klausimais, temomis.

ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

 

Kursas vykdomas pagal Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių sprendimų instituto (IKSR) programą. Institutas yra kolektyvinis Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narys, pripažintas tarptautinės (ISCA) ir Vokietijos sisteminių sprendimų draugijų (IAG / DGFS).

Mokymo programa pilnai atitinka tarptautinius reikalavimus specialistams, naudojantiems sistemines konsteliacijas. Išlaikius visus sertifikavimo reikalavimus (surinkus reikiamą teorinių ir praktinių modulių, intervizijų grupių ir asmeninės terapijos valandų skaičių, pristačius ataskaitą apie vestas ir asmenines konsteliacijas bei sėkmingai išlaikius supervizijas), išduodamas ISKR sertifikatas, turintis tarptautinį pripažinimą. Tai suteikia galimybę tapti IAG –  Vokietijos tarptautinės sisteminių sprendimų draugijos nariu. Kursas palaikomas Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos. Specialistai (psichologai, pedagogai, medikai, socialiniai darbuotojai) gaus papildomus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kurie yra pripažinti siekiant įgyti Europos ir Pasaulio psichoterapeuto kvalifikaciją.

.

Tęsiant mokslą, tolimesniam kvalifikacijos kėlimui arba terapeuto kvalifikacijai, planuojami papildomi mokymai (priklausomai nuo to ar susirinks grupė):

Struktūrinės ir „vidinių dalių“ konsteliacijos – 224 akad. val.
Sisteminė terapija ir konsultavimas – 224 akad. val.
Specialus sisteminių konsteliacijų tobulinimosi kursas – ne mažiau kaip 384 akad. val.
Organizacijų sisteminis konsultavimas ir organizacinės konsteliacijos –184 val.

 

 

Dėl papildomos informacijos bei susipažinimo su šios srities žinių ir šeimos konsteliacijų praktiniu taikymu, kreiptis:

el.p.: info@konsteliacijos.lt
tel.:  8 637 74700

  .
Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių Sprendimų Institutas:
Институт консультирования и системных решений
Тел.: +7495518 2594, +7495744 6260,
e-mail: rasstanovka@yandex.ru, http://www.rasstanovka.ru/

.

 

REGISTRACIJA Į 2024-2026 m. KURSĄ  

 

Jūsų kolegų, specialistų rate galime surengti papildomus seminarus
susipažinimui su šia sritimi.